naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Zastupitelstvo
Obecní úřad
Místopis obce
Současnost obce
Historie obce
Odpady
Územní plán
Formuláře
Sport
Husův dům
SDH
Pálení dřevěn. uhlí
Hvozd. zpravodaj
Fotogalerie
Mníšecký region
MŠ Hvozdnice
Česká pošta
Registr oznámení
Napište nám
Autor stránek
současnost obce


Jméno Hvozdnice je starověké, slovanského původu, pochází z doby předkřesťanské v Českých zemích. Je odvozeno od přírody a místní polohy osídlení, pravděpodobně z pojmu "hvozdná ves", ves uprostřed hlubokých lesů (hvozdů).

Hvozdnice je obcí České republiky, Středočeský kraj (sídlo Zborovská 45, Praha 5), okres Praha - západ (bez okresního úřadu), pošta Hvozdnice (252 05).

***

Další česká obec nesoucí jméno Hvozdnice leží asi 9 km od města Hradce Králové. První zmínka o ní pochází z roku 1073. V roce 1998 měla 55 domů a 187 obyvatel. Jméno Hvozdnica nese i obec v severozápadní části Slovenska. Leží pod Javorníky na pravém břehu řeky Váhu, asi 3 km jižně od města Bytča.

***

Naše obec leží přibližně 10 km za jižním okrajem Prahy, uprostřed lesů na levém břehu Vltavy. Žije zde přes 300 obyvatel hlášených k trvalému pobytu; v obci je téměř 200 domů a v blízkém okolí značný počet rekreačních chat. Zástavba obce Hvozdnice je tvořena tradičními objekty venkovského bydlení a objektů rekreačních, které procházejí postupnými proměnami během rekonstrukcí a úprav. Dochází i k výstavbě nových moderních rodinných domů. Obec má zpracován a schválen územní plán, který řeší další rozvoj výstavby na území jejího katastru.

Občané v produktivním věku dojíždějí za prací zejména do Prahy; v samotné obci je přibližně 50 pracovních míst. Mateřská a základní škola leží v 5 km vzdálené Davli. Obec má vlastní Obecní úřad, poštu, hasičskou zbrojnici, restauraci s tanečním sálem, fotbalové hřiště s bistrem, hřbitov, modlitebnu Husova sboru a budovu školy, nacházejí se zde dvě menší firmy. Obec je plně elektrifikovaná, má telefonní síť, veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod. Dopravní obslužnost obce zajišťuje příměstská autobusová linka č. 314 na trase Praha (Smíchovské nádraží) - Mníšek pod Brdy. Podél severozápadní hranice katastru obce vede železniční trať Praha - Dobříš, zastávka Bojov. 

V obci existuje fotbalový tým SK Hvozdnice, hokejový tým Šakal Hvozdnice a dětský oddíl Stonožka. Dále je zde místní Sbor dobrovolných hasičů s mužským, ženským i mládežnickým družstvem.

Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu

Jistě jste si všimli, že v budově bývalé školy nastal výrazný pohyb lidí a mechanizmů. Společnost Davelo spol. s r.o. začala s rekonstrukcí a přestavbou bývalé školy na mateřskou školu již začátkem měsíce října .
Podle projektu byla zbourána přístavba starého sociálního zařízení a zahájena výstavba přístavby. Současně probíhají bourací práce uvnitř budovy. Dojde k výměnám všech podlah v přízemí, které již dosloužily. Nově budou vybudována sociální zařízení, kde každá ze dvou tříd bude mít své vlastní, podle hygienických požadavků. Rekonstrukce se dotkne i půdních prostor, kde vzniknou místnosti pro zázemí mateřské školy, knihovna s internetem a společenská místnost pro využití obce a spolků v obci.
Současně se stavebními pracemi připravuje obecní úřad konkurzní řízení pro výběr ředitelky školy a další potřebné kroky k uvedení do provozu mateřské školy k 1.9.2010. 
Zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s rekonstrukcí jsme připraveni poskytnout podrobnější informace.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Mníšecký region

nové fotografie

Mikulášská nadílka
ve Hvozdnici 2018

Hry bez hranic Mníšeckého regionu - Hvozdnice 2018

Vítání občánků 2018

Pálení čarodějnic Hvozdnice 2018

Vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku ve Hvozdnici 2017

Dětský karneval
ve Hvozdnici 2017

Hry bez hranic Voznice 2017

Dětský den
ve Hvozdnici 2017

Vítání občánků 2017

Novoroční koncert Hvozdnického smíšeného sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Hvozdnici 2016

Zdobení vánočního stromečku 2016

Hry bez hranic Nová Ves pod Pleší 2016

Slavnostní otevření zahrady MŠ Hvozdnice

Dětský den
ve Hvozdnici 2016

Vítání občánků 15.5.2016

Pálení čarodějnic 2016

Adventní koncert 2015

Soutěž v pečení vánočního cukroví 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2015

Zahájení školního roku 2015/2016
ve Hvozdnici

Vítání občánků 2015

Pálení čarodějnic 2015

Dětský maškarní rej 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2014

Halloween v MŠ
ve Hvozdnici

Líšnické hry bez hranic

Dětský den

Noc kostelů Hvozdnice
2014

Pálení čarodějnic 2014

Štěchovické zpěvobraní 2014

Novoroční koncert

Rozsvícení vánočního stromečku

Soutěž v pečení cukroví

Návštěva europoslance

Vítání občánků květen 2013

Vzpomínky dokumentaristy pana Václava Filipa

Masopust

Divadýlko Kos "O selce Lakomce"

100. výročí narození paní Anežky Richterové

Vítání občánků obce dne 11. 9. 2011

Divadýlko KOS

Vítání občánků 10.10.2010

Slavnostní otevření MŠ

Dětský den

Slavnostní otevření opravené fary

Rekonstrukce a přístavba čp. 94
Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční trhy
Vánoční trhy listopad 2009
Dětský karneval
Dětský karneval
Panoramatické snímky
Mikulášský večer
Otevření dětského hřiště
Otevření dětského hřiště