naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Zastupitelstvo
Obecní úřad
Místopis obce
Současnost obce
Historie obce
Odpady
Územní plán
Formuláře
Sport
Husův dům
SDH
Pálení dřevěn. uhlí
Hvozd. zpravodaj
Fotogalerie
Mníšecký region
MŠ Hvozdnice
Česká pošta
Registr oznámení
Napište nám
Autor stránek
sbor dobrovolných hasičů

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE HVOZDNICI

Výroční valná hromada
Dne 25.11.2011 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hvozdnice. Pozvání na páteční večer přijali zástupci okolních hasičských sborů ze Sloupu, Davle, Bojanovic a Bratřínova, zástupce OSH paní Svatava Chrastilová a pan Zdeněk Mlejnský.
Valnou hromadu zahájil místostarosta pan Bohumil Rohrbach přivítáním hostů a členů našeho sboru. Členové výboru přednesli výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Následovaly zprávy revizní a pokladní, dále pak plánované kulturní, sportovní a brigádní činnosti na příští rok. Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasné odhlasování usnesení. Zpráva z výroční valné hromady včetně usnesení je vyvěšena na nástěnce SDH Hvozdnice u autobusové zastávky.
Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnávali na tradičním výborném gulášku. Tato výroční valná hromada byla letos bez hudebního doprovodu, ale družná zábava tím nijak neutrpěla. 

Děkujeme všem, za účast na této valné hromadě.
                                                                                                                          Věchtíková Pavla 

Zabijačka
3.12.2010 v pět ráno sraz u hasičárny! Tak zněla domluva prvního předvoje účastníků na letošní zabijačce. V kotlích vaří voda, nádobí je připraveno, řezník brousí nože, čuník je na místě - asi tak to vypadalo o půl osmé ráno před Hvozdnickou hasičárnou. Sluníčko se dralo zpoza kopců a řezník Rosťa nabrousil poslední nůž. O půl osmé zazněla rána, která ukončila čuníkův život a nám odstartovala čtvrtou hasičskou zabíjačku. Plni elánu, s modrou oblohou nad hlavou, jsme zahájili první a vlastně i poslední čuníkovou lázeňskou proceduru. Tou dobou co prase bralo koupel, zavoněla Hvozdnicí smažená cibulka, která dala zabijačkovému guláši pevný základ. Než byla cibulka osmahnutá dozlatova, dvousetkilové čuně viselo na trojnožce a řezník vedl neomylně své nože po známých stezkách vepřového těla. Jedenáctá byla ve znamení guláše, po kterém se jen zaprášilo, jak byl dobrý. Kotle plné ovaru bublaly, ti kdo umí, špejlovali a řezník porcoval maso. Okolo druhé se první naplněná střívka hřála v teplé vodě. Po šesté hodině řezník zahlásil „Fajront!“ Všem ostatním ale směna nekončila, neboť kotle byly ještě plné dobrot. Než jsme všechno očistili, uklidili, a než vychladl poslední hrnec s polévkou, byla již pozdní večer, do kterého nás provázela dobrá nálada a promaštěné rty.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili na letošní zabijačce, a věřím, že nás přijdou podpořit i v roce následujícím.
                                                                                                                           Petr Vodička

Poděkování a přání
Všem členům a jejich rodinným příslušníkům, obecnímu úřadu ve Hvozdnici a všem příznivcům SDH Hvozdnice patří poděkování za čas, úsilí a podporu našeho sboru v uplynulém období. Bez Vaší spolupráce, ochoty a zapálení pro danou věc, by nebyl sbor Sborem. V tomto ohledu je pořád co zlepšovat a to nám budiž předsevzetím do nastávajícího období. Za celý Sbor dobrovolných hasičů Vám přeji do nového roku pevné zdraví a veselou mysl.
                                                                                                                           Petr Vodička 

Plánované činnosti SDH pro rok 2012

Kulturní činnosti:
1. Hasičský ples – březen 2012 
2. Stavění máje a pálení čarodějnic – duben 2012
3. Dětský den a kácení máje - červen 2012

Sportovní činnosti:
1. Okrskové soutěže, výroční a sranda soutěže
2. Nohejbal
3. Zumba

Brigádní činnost:
1. Údržba hasičské zbrojnice 
    - Druhý nátěr střechy
    - Stavba sušáku na hadice
2. Údržba a obnova svěřené výzbroje a výstroje
3. Brigáda na rybníku – Duben 2012
4. Brigády pořádané ve spolupráci s OÚ

Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny v průběhu roku s dostatečným předstihem

Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdnici
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
Který pořádá v sobotu 3. března 2012
Od 20:00 hodin v Hospůdce u Rybníka

K tanci a poslechu hraje
Taneční orchestr HITOS Zdeňka Stibora
Nebude chybět bohatá tombola 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název jednotky   Evidenční číslo jednotky
SDH Hvozdnice   21A118  
pozice jméno a příjmení dat.narození telefon
velitel jednotky Kruch Petr 20.1.1966 606 889 141
       
velitel družstva Ráž Michal 28.1.1975 723 456 926
       
strojník Věchtík Libor 16.10.1963 602 946 997
  Vodička Petr 24.3.1976 775 851 239
       
hasič Jurníček Petr 2.7. 1971 602 228 876
  Věchtík Pavel 9.5. 1994 606 511 238
  Sucharda Lukáš 29.7.1994 731 962 549

účetní kontakt Sboru č.ú. 194691152/0300

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE HVOZDNICI

Výroční valná hromada

Dne 26.11.2010 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hvozdnice. Valnou hromadu zahájil místostarosta pan Bohumil Rohrbach přivítáním hostů a členů našeho sboru. Pozvání na páteční večer přijali zástupci okolních hasičských sborů ze Sloupu, Davle, Bojanovic a Bratřínova, zástupce 9.okrsku paní Svatava Chrastilová, zástupce obecního úřadu ve Hvozdnici pan Libor Věchtík a zástupce SK Hvozdnice pan Ing.Václav Hromádka.
Starosta sboru pan Petr Vodička přednesl výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Následovaly zprávy revizní a pokladní, dále pak plánované kulturní, sportovní a brigádní činnosti na příští rok.
Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasné odhlasování usnesení.
Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnali na gulášku a pro završení hezkého večera nechyběla hudba, se kterou jsme se protancovali až do brzkých ranních hodin.
Děkujeme Všem za podporu sboru, zvláště pak starším členům za účast na této valné hromadě.
(Ke stažení
ZDE)
                                                                                                                     Pavla Věchtíková

Zabijačka

Dne 12.12.2010 okolo sedmé ranní jsme před „hasičárnu“ ve Hvozdnici dovezli stošedesátikilového čuníka. Husté sněžení pomalu ustávalo, sluníčko se dralo zpoza kopců a řezník Rosťa nabrousil poslední nůž. O půl osmé zazněla rána, která ukončila čuníkův život a nám odstartovala třetí hasičskou zabíjačku. Zatím co Hvozdničtí lazebníci pod řeznickou taktovkou dávali praseti poslední lázeň, kulinářští mistři zadělali na zabijačkový guláš, který se letos, stejně jako v minulých letech, vydařil. Když obecní zvon odbíjel poledne, nebylo po praseti ani památky. Všechny jedlé části byly pečlivě naporcovány a určeny ke zpracování sádla, jelit, jitrnic, tlačenky, masa na gril a masa k uzení. Kotle šlapaly na plné obrátky. Ženské osazenstvo zasedlo ke špejlování a okolo druhé se první naplněná střívka hřála v teplé vodě. Okolo půl páté řezník zahlásil „Fajront!“ Všem ostatním ale směna nekončila, neboť kotle byly ještě plné dobrot. Než jsme všechno očistili, uklidili, a než vychladl poslední hrnec s polévkou, byla již hluboká noc, do které nás prováděla dobrá nálada s písní na rtu.
A tak jsme úspěšně zakončili letošní zabijačku… Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili na letošní zabijačce, a věřím, že nás přijdou podpořit i v roce následujícím.
                                                                                                                    Petr Vodička

Poděkování a přání

Vážení spoluobčané, vážení hasiči, za sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdnici děkuji všem, kteří s námi v uplynulém roce aktivně spolupracovali, nebo nás morálně podporovali. Touto cestou bych chtěl poděkovat bývalému obecnímu zastupitelstvu za příkladnou spolupráci obce a hasičského sboru. Všem přátelům sboru dobrovolných hasičů, členům, jejich rodinným příslušníkům a novému obecnímu zastupitelstvu přeji do roku 2011 pevné zdraví a mnoho úsměvných dní.
                                                                                                                    Petr Vodička 


Plánované akce okolních SDH
5.2.2011 - Obec a SDH Bratřínov – Masopust, sraz v maskách v 12:00 před hospodou U Holinků
12.2.2011 - SDH Sloup – Výroční valná hromada od 18:00 v Hospůdce u Rybníka 
5.2.2011 - SDH Davle – Hasičský ples od 20:00 v Davelském pivovaře 
26.2.2011 - SDH Hvozdnice – Hasičský ples od 20:00 v Hospůdce u Rybníka
19.3.2011 - SDH Davle – Josefská zábava od 20:00 v Davelském pivovaře


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Mníšecký region

nové fotografie

Mikulášská nadílka
ve Hvozdnici 2018

Hry bez hranic Mníšeckého regionu - Hvozdnice 2018

Vítání občánků 2018

Pálení čarodějnic Hvozdnice 2018

Vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku ve Hvozdnici 2017

Dětský karneval
ve Hvozdnici 2017

Hry bez hranic Voznice 2017

Dětský den
ve Hvozdnici 2017

Vítání občánků 2017

Novoroční koncert Hvozdnického smíšeného sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Hvozdnici 2016

Zdobení vánočního stromečku 2016

Hry bez hranic Nová Ves pod Pleší 2016

Slavnostní otevření zahrady MŠ Hvozdnice

Dětský den
ve Hvozdnici 2016

Vítání občánků 15.5.2016

Pálení čarodějnic 2016

Adventní koncert 2015

Soutěž v pečení vánočního cukroví 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2015

Zahájení školního roku 2015/2016
ve Hvozdnici

Vítání občánků 2015

Pálení čarodějnic 2015

Dětský maškarní rej 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2014

Halloween v MŠ
ve Hvozdnici

Líšnické hry bez hranic

Dětský den

Noc kostelů Hvozdnice
2014

Pálení čarodějnic 2014

Štěchovické zpěvobraní 2014

Novoroční koncert

Rozsvícení vánočního stromečku

Soutěž v pečení cukroví

Návštěva europoslance

Vítání občánků květen 2013

Vzpomínky dokumentaristy pana Václava Filipa

Masopust

Divadýlko Kos "O selce Lakomce"

100. výročí narození paní Anežky Richterové

Vítání občánků obce dne 11. 9. 2011

Divadýlko KOS

Vítání občánků 10.10.2010

Slavnostní otevření MŠ

Dětský den

Slavnostní otevření opravené fary

Rekonstrukce a přístavba čp. 94
Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční trhy
Vánoční trhy listopad 2009
Dětský karneval
Dětský karneval
Panoramatické snímky
Mikulášský večer
Otevření dětského hřiště
Otevření dětského hřiště