naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Zastupitelstvo
Obecní úřad
Místopis obce
Současnost obce
Historie obce
Odpady
Územní plán
Formuláře
Sport
Husův dům
SDH
Pálení dřevěn. uhlí
Hvozd. zpravodaj
Fotogalerie
Mníšecký region
MŠ Hvozdnice
Česká pošta
Registr oznámení
Napište nám
Autor stránek
pálení dřevěného uhlí


Pálení dřevěného uhlí v milířích bylo důležitou součástí historie obce Hvozdnice, možná bylo i jedním z důvodů založení původní osady uprostřed lesů, na jejímž místě dnes obec leží.

Práce uhlířů byla těžká a velmi špatně placená. Základem milíře byl kůl (nebo dva kůly blízko sebe), okolo kterého uhlíři naskládali drobné suché roští. Následovalo položení podlahy, tedy polen kladených paprskovitě od kůlu stojícího uprostřed kruhu směrem k jeho okraji. Kruh - základna milíře - míval průměr 6 až 8 metrů. V podlaze byl vynechán kanálek, což byla mezera pro přívod vzduchu vedoucí až ke kůlu. Pak se od středu začala stavět polena ve dvou, u velkých milířů i ve třech vrstvách. Do pyramidy průměrně velkého milíře se vešlo až 40 kubických metrů dřeva. Po složení se pyramida přikryla vrstvou mechu a kanálkem v úpatí milíře bylo pomocí dlouhé tyče zapáleno suché roští uvnitř. Následně se povrch poházel vrstvou hlíny, aby milíř nemohl vzplát jako táborák.

Jakmile došlo k tzv. zpocení hromady (první fáze po zapálení milíře), uhlíři v jejím vrcholu propíchli otvory (lufty), aby oheň úplně neuhasl. Pro vystupování na temeno milíře používali kmen s vysekanými stupni nebo malý žebřík. Po půldni doutnání milíře na jeho vrcholu strhli hliněný kryt a vyhořelé nitro znovu zaplnili dřevem. Tento proces se opakoval ještě po tři následující dny.

Obvykle se pálily dva až čtyři milíře současně. Jeden hořel, druhý se stavěl a třetí rozebíral. Často byla každá pyramida jinde a uhlíři se přesouvali mezi nimi a zároveň své dílo museli neustále hlídat. Hrozilo totiž nebezpečí, že milíř přejde z pozvolného doutnání za nepřístupu vzduchu v otevřené hoření - například kdyby déšť, vítr nebo mráz poškodily hliněný obal -, které by jejich práci zmařilo. Když se spustil liják, nešel se uhlíř schovat do své boudy, ale utíkal s lopatou k milíři.
Pálení milíře obvykle trvalo pět až šest dní. Zda je hromada vypálená se poznalo podle barvy kouře stoupajícího z milíře - bělavý kouř značil, že ve dřevě je ještě vlhkost, šedomodrý kouř prozradil, že je vypáleno.

Po vypálení uhlíři ucpali otvory v obálce a milíř asi deset hodin ochlazovali. To spočívalo v postupném strhávání mechového obalu a opětném přikrývání pouze slabou vrstvou hlíny. Hromada se pak nechala ještě jeden den v klidu a potom se začala hrabat - lopatou se zuhelnatělé dřevo rozhazovalo kolem milíře. Tato práce se dělala výhradně v noci, aby byly vidět jiskry a bylo možné je ulít. Zásoba vody u každého milíře byla nezbytností a zejména při pálení v kopcích se s ní uhlíři dost nadřeli.

Poslední činností bylo naložení dřevěného uhlí na vozy s korbou spletenou s proutků a jeho odvoz na místo určení.
                                                                     (pramen: Jan Čáka, Toulání po Brdech)


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Mníšecký region

nové fotografie

Mikulášská nadílka
ve Hvozdnici 2018

Hry bez hranic Mníšeckého regionu - Hvozdnice 2018

Vítání občánků 2018

Pálení čarodějnic Hvozdnice 2018

Vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku ve Hvozdnici 2017

Dětský karneval
ve Hvozdnici 2017

Hry bez hranic Voznice 2017

Dětský den
ve Hvozdnici 2017

Vítání občánků 2017

Novoroční koncert Hvozdnického smíšeného sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Hvozdnici 2016

Zdobení vánočního stromečku 2016

Hry bez hranic Nová Ves pod Pleší 2016

Slavnostní otevření zahrady MŠ Hvozdnice

Dětský den
ve Hvozdnici 2016

Vítání občánků 15.5.2016

Pálení čarodějnic 2016

Adventní koncert 2015

Soutěž v pečení vánočního cukroví 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2015

Zahájení školního roku 2015/2016
ve Hvozdnici

Vítání občánků 2015

Pálení čarodějnic 2015

Dětský maškarní rej 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2014

Halloween v MŠ
ve Hvozdnici

Líšnické hry bez hranic

Dětský den

Noc kostelů Hvozdnice
2014

Pálení čarodějnic 2014

Štěchovické zpěvobraní 2014

Novoroční koncert

Rozsvícení vánočního stromečku

Soutěž v pečení cukroví

Návštěva europoslance

Vítání občánků květen 2013

Vzpomínky dokumentaristy pana Václava Filipa

Masopust

Divadýlko Kos "O selce Lakomce"

100. výročí narození paní Anežky Richterové

Vítání občánků obce dne 11. 9. 2011

Divadýlko KOS

Vítání občánků 10.10.2010

Slavnostní otevření MŠ

Dětský den

Slavnostní otevření opravené fary

Rekonstrukce a přístavba čp. 94
Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční trhy
Vánoční trhy listopad 2009
Dětský karneval
Dětský karneval
Panoramatické snímky
Mikulášský večer
Otevření dětského hřiště
Otevření dětského hřiště