naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Zastupitelstvo
Obecní úřad
Místopis obce
Současnost obce
Historie obce
Odpady
Územní plán
Formuláře
Sport
Husův dům
SDH
Pálení dřevěn. uhlí
Hvozd. zpravodaj
Fotogalerie
Mníšecký region
MŠ Hvozdnice
Česká pošta
Registr oznámení
Napište nám
Autor stránek
místopis obce


Obec Hvozdnice leží jižně od Prahy, v povodí řeky Vltavy mezi Kocábou a Bojovským potokem, ve Středočeské pahorkatině na území Brdského pohoří. Zeměpisně je poloha obce určena východní délkou 14°20'48" až 14°23'18" a severní šířkou 49°51'41" až 49°53'14".

Délka hranice katastru obce je cca 11 km. Obec má rozlohu 470,3 ha (tedy 4,703 km2), zemědělská půda zaujímá 219,1 ha (2,191 km2 - 47 %) a lesy 221,2 ha (2,212 km2 - 48 %). Zbytek tvoří většinou zástavba. Území katastru obce je výškově poměrně členité, svažité.

Nejvýše položeným bodem na území katastru obce je kopec Babka s nadmořskou výškou 397,3 m.n.m. Naopak nejníže leží místo při Bojovském potoku s výškou 297,0 m.n.m. Obydlená část obce leží v nadmořské výšce 310 až 380 m.n.m., zástavba při Bojovském potoku se nachází ve výšce 297 až 300 m.n.m.

Obec leží v klimatickém regionu klasifikovaném jako mírně teplý, suchý, s průměrným ročním úhrnem srážek 450 až 500 mm a s průměrnou roční teplotou 7,0 až 8,5 °C.

Na území katastru obce pramení dva potoky. Hvozdnický potok pramení v lesích nad obytnou zástavbou a sbírá vody ze střední a západní částí obce; vlévá se do Vltavy u kostela sv. Kiliána. Druhý potok je bezejmenný, pramení v prostoru lesů Požáry a Dlouhých luk a ústí do Bojovského potoka před železniční zastávkou Bojov.

Na území obce leží čtyři rybníky, které vznikly uměle zásahem člověka. Největší - před kulturním domem - má plochu 3147 m2. Je zaznamenán již na katastrální mapě z roku 1840, ale doba jeho vzniku bude pravděpodobně mnohem hlouběji v historii obce, možná již v dobách pálení milířů (proces ochlazování vypálených milířů byl dost náročný na spotřebu vody). Rybníčky u domů čp. 66 a čp. 90 vznikly během rozvoje místní zástavby. Nejmladší rybník na Dlouhých lukách byl vybudován v roce 1984, patří do majetku Lesů České republiky.

Důležitým prvkem na území katastru Hvozdnice jsou lesy, po kterých obec nese své jméno. V počátcích historie sloužily obyvatelům obce k obživě zejména při pálení dřevěného uhlí v milířích. V roce 2001 se na katastrálním území obce nacházelo celkem 221,2 hektarů lesní půdy, tedy 47 % z celkové plochy katastru obce. Vzhledem k celorepublikovému průměru (34 %) jde o lesnatost značně nadprůměrnou. Imisní poškození místních lesů je v současné době poměrně slabé, lesy mají dobrou kvalitu. Převažují jehličnany (borovice obecná, smrk), listnatých stromů je výrazně menší procento (nejvíce dub letní a zimní). Botanickou pamětihodností na území katastru obce je výskyt několika keřů Tisu červeného (Taxus baccata). Ten v současnosti roste asi pouze na 25 místech v České republice.

Obcí procházejí dvě turistické trasy. Žlutá vede od železniční zastávky Bojov lesní pěšinou do Hvozdnice, po Hlavní ulici přes obec do Hvozdů a Masečína, dále ke Kocábě na osadu Askalona a podél řeky do Štěchovic. Zelená trasa začíná rovněž u železniční zastávky Bojov, vede po cestě ke Dlouhým lukám, okolo chatové osady a podél jižní strany lesa ke Dvoru (areál bývalého JZD ve Sloupu) a obcí Sloup přes Kejsíř do Davle. Kdysi byla velmi pěkná vyhlídka do širokého okolí z věže triangulačního bodu na Babce. Věž byla vystavěna v roce 1940, ale její dřevěná konstrukce ztrouchnivěla a počátkem 50. let byla stržena.

Katastr obce Hvozdnice (mapa a schéma)
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Mníšecký region

nové fotografie

Mikulášská nadílka
ve Hvozdnici 2018

Hry bez hranic Mníšeckého regionu - Hvozdnice 2018

Vítání občánků 2018

Pálení čarodějnic Hvozdnice 2018

Vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku ve Hvozdnici 2017

Dětský karneval
ve Hvozdnici 2017

Hry bez hranic Voznice 2017

Dětský den
ve Hvozdnici 2017

Vítání občánků 2017

Novoroční koncert Hvozdnického smíšeného sboru 2017

Rozsvícení vánočního stromečku
ve Hvozdnici 2016

Zdobení vánočního stromečku 2016

Hry bez hranic Nová Ves pod Pleší 2016

Slavnostní otevření zahrady MŠ Hvozdnice

Dětský den
ve Hvozdnici 2016

Vítání občánků 15.5.2016

Pálení čarodějnic 2016

Adventní koncert 2015

Soutěž v pečení vánočního cukroví 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2015

Zahájení školního roku 2015/2016
ve Hvozdnici

Vítání občánků 2015

Pálení čarodějnic 2015

Dětský maškarní rej 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2014

Halloween v MŠ
ve Hvozdnici

Líšnické hry bez hranic

Dětský den

Noc kostelů Hvozdnice
2014

Pálení čarodějnic 2014

Štěchovické zpěvobraní 2014

Novoroční koncert

Rozsvícení vánočního stromečku

Soutěž v pečení cukroví

Návštěva europoslance

Vítání občánků květen 2013

Vzpomínky dokumentaristy pana Václava Filipa

Masopust

Divadýlko Kos "O selce Lakomce"

100. výročí narození paní Anežky Richterové

Vítání občánků obce dne 11. 9. 2011

Divadýlko KOS

Vítání občánků 10.10.2010

Slavnostní otevření MŠ

Dětský den

Slavnostní otevření opravené fary

Rekonstrukce a přístavba čp. 94
Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční trhy
Vánoční trhy listopad 2009
Dětský karneval
Dětský karneval
Panoramatické snímky
Mikulášský večer
Otevření dětského hřiště
Otevření dětského hřiště